Fajo, kvalita za rozumnú cenu...

Spoločnosť FAJO bola založená v septembri roku 2000 v meste Liptovský Mikuláš ako obchodno – výrobná spoločnosť. Hlavnou činnosťou spoločnosti je návrh, výroba a vývoj širokého portfólia výrobkov z kompozitných materiálov pre rôzne priemyselné odvetia, - automobilový, letecký, zbrojársky, hobby, vodné a zimné športy a mnoho ďalších. Naším záujmom je hľadanie optimálnych riešení pre požiadavky našich zákazníkov, pričom do výroby zavádzame inovatívne riešenia a moderné materiály. Aby sme dokázali zákazníkom garantovať vysokú kvalitu výrobkov spolupracujeme s poprednými spoločnosťami zaoberajúcimi sa návrhom, výrobou a vývojom kompozitných materiálov ako aj výrobkov z nich. V desaťročnej histórii sme si vybudovali stabilnú pozíciu na slovenskom trhu, pričom aktivity spoločnosti siahajú do viacerých krajín EU. Hlavným cieľom spoločnosti je spokojný zákazník, ktorú dosahujeme vysokou kvalitou produktov a služieb.