Referencie
Procar a.s., koncesionar Renault V.I., SK izotermické úpravy automobilov
Auto – Klima s.r.o. Bratislava, SK izotermické úpravy automobilov
AQUA PARK TATRALANDIA, SK výroba dielov na tobogány
Intrel s.r.o., AG-Stroj s.r.o., SK diely na strojné zariadenia
GH.Company s.r.o., SK diely na vodný bicykel
ZŤS IS a.s. Nová Dubnica, SK zásahová prilba
VUSTAM Považská Bystrica, SK vývojový model osciloptera
AEROSPOL Prievidza, SK diely na lietadlo WT 9 Dinamic
TRANSMISIE Martin, SK diely k čističkám odpadových vôd
Strojírna Potouček Slatiňany, CZ výroba nádrží na požiarne automobily
HAVEL, CZ obchoná činnosť s kompozitnými materiálmi